Meditopia Hüküm ve Koşullar

 

 

Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 16/08/2022

Meditopia, daha mutlu ve huzurlu bir insan olabilmeniz ve günlük yaşamın yüklerini hafifletebilmeniz için, bu konudaki uzmanların katkıları doğrultusunda kendi geliştirdiği özel bir yazılımla her daim hizmetinizdedir.

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Meditopia mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.meditopia.com.tr internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan kişi ile (“Kullanıcı”) Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Kent Kule A1 Blok Kat.20 Daire 83, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan 0946024351100016 MERSİS numaralı Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Yedi70” ve/veya “Şirket”) arasında kurulmuş olup Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in (“Taraflar”) hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle ve/veya İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

Uygulama’nın ücretli sürümünü indiren, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler için işbu Sözleşme hükümleri yanında “Meditopia Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümleri de uygulanacaktır.

Madde 2. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile kullanıcılara, meditasyon ve farkındalık alanında bilgiler ve egzersizler gibi muhtelif içerikler sağlamaktadır (“Servisler”). Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerikler tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Kullanıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

2.2. Şirket, Bilinçli Farkındalık Koçluğu, Psikolojik Danışmanlık ve Premium Üyelik gibi ücretlendirmeye tabi ilave hizmetler (“Ücretli Servisler”) sağlayabileceği gibi hâlihazırda sunduğu Servisler’i de ileride Ücretli Servis haline getirebilir. Aşağıdaki hükümler uygun düştüğü ölçüde ve aksi belirtilmediği müddetçe Ücretli Servisler için de uygulanacaktır. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.3. Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

2.4. Uygulama ve İnternet Sitesi bireysel kullanım için olup, bunlara erişim kişiye özeldir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmektedir.

2.5. Mobil cihazının Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

2.6. Ücretli Servisler’e ilişkin satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Madde 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildirmek ve gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.

3.2. Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek veya İnternet Sitesi’ni kullanarak 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul etmiştir. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni veli veya vasisinin gözetiminde kullandığı kabul edilir.

3.3 Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, müzik, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsel gibi içeriklerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin kendi sorumluluğunda olduğunu ve bunlara ilişkin Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

3.4. Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalı ve doktorunun yönlendirmelerine göre Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımına karar vermelidir.

3.6. Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik bir rahatsızlığı veya bunların riski bulunması halinde Uygulama ve İnternet Sitesi’ni kullanmaması gerekmektedir.

3.7. Uygulama veya İnternet Sitesi hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamamaktadır.

3.8. Şirket, Kullanıcı’nın iznini almak şartıyla bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

3.9. Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.

3.10. Uygulama Apple Health uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Kullanıcı, sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul etmektedir. Bu konuda Meditopia Gizlilik Politikası ve Apple ile Google Gizlilik Politikaları hükümleri saklıdır.

3.11. Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Kullanıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

3.12. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi istediği anda kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.

Madde 4. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu Hizmeti

4.1. Kullanıcı’nın Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması gerekmemektedir. Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri satın alan Kullanıcı, bu hizmetler süresince Premium Üyelik’in sağladığı içerik ve özelliklere erişebilecektir. Buna karşın Bilinçli Farkındalık Koçluğu satın almış olmak Kullanıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği Premium Üyelik veya diğer satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Bilinçli Farkındalık Koçluğu Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

4.2. Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Bilinçli Farkındalık Koçlarının herhangi bir teşhis veya tanı koyması mümkün değildir.

4.3. Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

4.4 Kullanıcı, Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini almakla,

 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir psikolojik veya tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçunun sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve

işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Bilinçli Farkındalık Koçları dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 5. Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

5.1. Meditopia belirli dönemlerde ve sınırlı olarak psikolojik danışmanlık hizmeti (“Psikolojik Danışmanlık”) sunabilir. Meditopia’nın Psikolojik Danışmanlık hizmeti sunması durumunda bu hizmete öncelikli olarak işbu maddedeki özel şart ve koşullar uygulanacaktır.

5.2. Psikolojik Danışmanlık hizmeti; Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümü (“Premium Üyelik”) ve Bilinçli Farkındalık Koçluğu gibi diğer Ücretli Servisler’e ek olarak değil, bunlardan ayrı olarak satılır. Bu kapsamda Kullanıcı’nın Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması veya Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti satın almış olması gerekmediği gibi, Psikolojik Danışmanlık hizmetleri satın alan Kullanıcı’nın bu satın alım neticesinde Premium Üyelik’in sağladığı içerik ve özelliklere veya Bilinçli Farkındalık Koçluğu gibi ayrı hizmetlere erişim hakkı da olmayacaktır.

5.3. Psikolojik Danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık hizmetlerini sunan danışmanların (“Danışman”) herhangi bir teşhis veya tanı koyması mümkün değildir.

5.4. Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Psikolojik Danışmanlık hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte değildir. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde Kullanıcı’ya verdiği hizmeti derhal askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

5.5. Kullanıcı, Psikolojik Danışmanlık hizmetini almakla,

 • Psikolojik Danışmanlık hizmetinin psikoterapi veya psikanaliz olmadığını, şayet Danışmanlar klinik psikolog unvanına sahipse bu durumun Danışmanlar’ın Kullanıcı’ya psikoterapi veya psikanaliz hizmeti sunduğu anlamına gelmeyeceğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Danışmanlar’ın sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikiyatrist, psikoterapist veya herhangi bir alanda uzman olan bir hekim olarak hareket etmediğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin rehberlik olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve

işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Danışmanlar’ı dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 6. Kampanyalar

6.1. Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından belirlenecektir.

6.2. Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

Madde 7. Ödemeler

7.1. Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup, Uygulama içi veya İnternet Sitesi üzerinden yapılacak Premium Üyelik ve Bilinçli Farkındalık Koçluğu satın alımı ile diğer satın alımlarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca Kullanıcı’dan onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi’nin “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” den olduğunu; 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15'inci maddesi gereğince cayma hakkı olmayacağını ve hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu konuda Meditopia Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır. 

Bununla birlikte Uygulama içerisinden yapılan satın alımlarda Apple App Store ve Google Play Store’un iadeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Kullanıcı, Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlarında gerçekleştirmiş olduğu ödemeye ilişkin iadeyi yalnızca Apple’dan talep edebilecektir. Kullanıcı Şirket’in Apple App Store üzerinden yapılan satın alımlara ilişkin iade taleplerini sadece Apple’ın yerine getirebileceğini ve Şirket’in bu konuda karar verme yetkisi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Apple’ın iade politikası için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz:

https://support.apple.com/tr-tr/HT204084

Google Play Store veya İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilen satın alımlarda ise Şirket, aşağıdaki şartlardan birine uygunluk halinde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere iadeye karar verebilecektir:

 • Yıllık Premium Üyelik’te, ilk ödemeden itibaren 30 gün içerisinde iade talebinde bulunulması,
 • 6 aylık Premium Üyelik’te, ilk ödemeden itibaren 7 gün içinde iade talebinde bulunulması,
 • Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetinde, ilk ödemeden itibaren 7 gün içinde iade talebinde bulunulması.

Kullanıcı, Madde 7.2’de belirtilen sebeple yasal mevzuat uyarınca iade hakkı olmadığını, buna rağmen Şirket’in kullanıcılarının memnuniyetini kazanmak için takdiren iade talebinde bulunma imkanı sağladığını, bu imkanın Şirket tarafından her zaman kaldırılabileceğini ve her iade talebinin niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirileceğini ve Şirket’in takdirine bağlı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir.

Kullanıcı 3 aylık ve 1 aylık Premium üyeliklerinde iadenin hiçbir koşulda mümkün olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

7.3. Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.

7.4. Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.

7.5. Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, Sürekli Ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcı’dan periyodik ödemeler (aylık vs.) bekleyebilir.

7.6. Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir.

Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.

7.7. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.

7.8. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, Şirket’in doğrudan Kullanıcı’dan ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez.

7.9. Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal etmelidir. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile merhaba@meditopia.com adresinden iletişime geçmelidir.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları ve Hakların Saklı Tutulması

Yazılımın fikri mülkiyeti Şirket’e aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Yazılım, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 9. Son Hükümler

9.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.

9.2 Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in merhaba@meditopia.com elektronik posta adresine iletebilir. 

Meditopia Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Meditopia mobil uygulamasının (“Uygulama”) ücretli sürümünü indiren, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren veya  www.meditopia.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden ticari olmayan bir amaçla herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler (“Alıcı”) ile merkezi Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Kent Kule A1 Blok Kat.20 Daire 83, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan 0946024351100016 MERSİS numaralı Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) arasında kurulmuştur.

Madde 2. Konu

Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı'nın, Satıcı’ya ait ürün veya hizmetlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

Alıcı, Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmekle ve/veya İnternet Sitesi üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmekle işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşulları ile Ön Bilgilendirme Metni’nde yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır. Bunun yanında Alıcı, ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın Uygulama’yı kullanmakla ya da İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden herhangi bir şekilde faydalanmakla Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi ve Meditopia Gizlilik Politikası’nın tüm hüküm ve koşullarını da kabul etmiş sayılır.

Madde 3. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmetin Temel Nitelikleri

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürün veya hizmetin konusunu Şirket tarafından Uygulama’nın ücretli sürümü, Uygulama içi satın almalar ve/veya İnternet Sitesi üzerinden sağlanan meditasyon ve farkındalıkla ilintili bilgiler ve egzersizler gibi muhtelif içerikler oluşturmaktadır. 

Alıcı gerek Apple App Store ve Google Play Store üzerinden, gerek Uygulama içi bilgilendirmeler sayesinde, gerekse de İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Alıcı söz konusu mal veya hizmetlerin Yönetmelik’in 15'inci maddesinin (ğ) bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 4. Ürün/Hizmetin Tüm Vergiler Dahil Fiyatının Belirlenmesi 

Uygulama’yı indirmek ya da İnternet Sitesi’nin ücretsiz sürümünü kullanmak ücretsiz olup, Uygulama içi satın almalar ile Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümü ücrete tabidir. Uygulama içi satın almalarda ve Uygulama ile İnternet Sitesi’nin ücretli sürümünde fiyat tüm vergiler dahil olarak ve satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup, belirlenen fiyat Alıcı’nın Uygulama içi satın alma ya da Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin ücretli sürümünü satın alma işlemi esnasında onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Alıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır. 

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Alıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir.

Madde 5. Ürün/Hizmetin Teslim Zamanı ve Şekli

İşbu Sözleşme’ye konu ürün veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15'inci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar Alıcı’nın Sözleşme’ye onay verdiği anda Alıcı’ya teslim edilecektir.

Alıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Alıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları Alıcı’ya Alıcı’nın mobil cihazının çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

Alıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Alıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, internet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını, ayrıca Sözleşme’ye konu ürün veya hizmetin teslimi için internet bağlantısına sahip olması gerektiğini bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 6. Cayma Hakkı 

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

“Cayma hakkı 

MADDE 9 - (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

 a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, 

 b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, 

  c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.” 

Cayma hakkının istisnaları 

MADDE 15 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

​​ ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

 f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

 ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

 h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” 

Alıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu Sözleşme’ye konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Alıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

Madde 7. Diğer Hükümler

Alıcı, madde 2’de açıkça belirtildiği üzere, Uygulama’yı kullanmakla Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi’nin ve Meditopia Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu kapsamda Alıcı’nın Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi ve Meditopia Gizlilik Politikası’ndaki tüm beyan ve taahhütleri geçerlidir.

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Alıcı’nın verdiği onay kapsamında Alıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir. 

Uygulama kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Alıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Alıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Alıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Uygulama Apple Health uygulaması ile entegre olup Apple Health Kit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Alıcı, sayılan uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin Şirket tarafından işlenmesini kabul etmektedir. Bu konuda Meditopia Gizlilik Politikası ve Apple ile Google Gizlilik Politikaları hükümleri saklıdır.

Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler ve 3. kişilerin fiilleri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

Şirket’in sağladığı bilgiler ve her türlü içerikler, bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın veya İnternet Sitesi’nin kullanımı, bilgi ve içeriğin kapsamı, egzersiz ve tavsiyelerin Alıcı tarafından kullanılması ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.

Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Alıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve Şirket, Alıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir. 

Şirket her zaman Alıcı’nın iznini alarak Alıcı’ya bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

Şirket Alıcı’ya mal ve/veya hizmetlerinin ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunabilir. Alıcı deneme sürümünü belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Alıcı, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce iptal vb. gerekli işlemleri yaparak ücretli kullanımını durdurmalıdır. 

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürün veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in merhaba@meditopia.com elektronik posta adresine iletebilir.  

Madde 8. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu Hizmeti

Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümüne (“Premium Üyelik”) ilave bir Ücretli Servis olarak sunulabilecek olan Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinden faydalanabilmesi için Alıcı’nın Premium Üyelik’e sahip olması gerekmemektedir. Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri satın alan Alıcı, bu hizmetler süresince Premium Üyelik’in sağladığı bir takım içerik ve özelliklere erişebilecektir. Buna karşın Bilinçli Farkındalık Koçluğu satın almış olmak Alıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği Premium Üyelik satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Bilinçli Farkındalık Koçluğu Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Bilinçli Farkındalık Koçlarının herhangi bir tanı koyması mümkün değildir.

Alıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti yukarıdaki konular hakkında Alıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Alıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Alıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

Alıcı, Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini almakla,

 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçunun sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Bilinçli Farkındalık Koçları dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 9. Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

9.1. Meditopia belirli dönemlerde ve sınırlı şekilde bir Ücretli Servis olarak psikolojik danışmanlık hizmeti (“Psikolojik Danışmanlık”) sunabilir. Meditopia’nın Psikolojik Danışmanlık hizmeti sunması durumunda bu hizmete öncelikli olarak işbu maddedeki özel şart ve koşullar uygulanacaktır.

9.2. Psikolojik Danışmanlık hizmeti; Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümü (“Premium Üyelik”) ve Bilinçli Farkındalık Koçluğu gibi diğer Ücretli Servisler’e ek olarak değil, bunlardan ayrı olarak satılır. Bu kapsamda Alıcı’nın Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması veya Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti satın almış olması gerekmediği gibi, Psikolojik Danışmanlık hizmetleri satın alan Alıcı’nnın bu satın alım neticesinde Premium Üyelik’in sağladığı içerik ve özelliklere veya Biliçli Farkındalık Koçluğu gibi ayrı hizmetlere erişim hakkı da olmayacaktır.

9.3. Psikolojik Danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık hizmetlerini sunan danışmanların (“Danışman”) herhangi bir teşhis veya tanı koyması mümkün değildir.

9.4. Alıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Psikolojik Danışmanlık hizmeti yukarıdaki konular hakkında Alıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte değildir. Bahsi geçen durumlarda Alıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Alıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde Alıcı’ya verdiği hizmeti derhal askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

9.5. Alıcı, Psikolojik Danışmanlık hizmetini almakla,

 • Psikolojik Danışmanlık hizmetinin psikoterapi veya psikanaliz olmadığını, şayet Danışmanlar klinik psikolog unvanına sahipse bu durumun Danışmanlar’ın Alıcı’ya psikoterapi veya psikanaliz hizmeti sunduğu anlamına gelmeyeceğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Danışmanlar’ın sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikiyatrist, psikoterapist veya herhangi bir alanda uzman olan bir hekim olarak hareket etmediğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin rehberlik olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Alıcı’nın herhangi bir uzmandan psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda veya bunu gerektirir bir durum olması halinde Psikolojik Danışmanlık hizmetinden faydalanamayacağını,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve

işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Danışmanlar’ı dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVAN : YEDİ70 YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

ADRES : Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Kent Etabı A Blok Kat: 20 No: 85 Üsküdar, İstanbul

MERSİS : 0946024351100016

E-POSTA : merhaba@meditopia.com

2. KONU 

İşbu ön bilgilendirme metninin konusu alıcının (“Kullanıcı”), aşağıda nitelik ve satış fiyatının belirlenme usulü belirtilen hizmetlerin sunulması veya ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3. ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ 

İşbu ön bilgilendirme metnine konu ürün ve hizmetin konusunu Şirket tarafından Meditopia mobil uygulamasının (“Uygulama”) ücretli sürümü ya da Uygulama içi satın almalar veya  www.meditopia.com.tr internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sağlanan meditasyon ve farkındalık alanındaki tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizler gibi muhtelif içerikler oluşturmaktadır.

Kullanıcı gerek Apple App Store ve Google Play Store üzerinden, gerek Uygulama içi bilgilendirmeler sayesinde, gerekse de İnternet Sitesi ve Şirket’in diğer bilgilendirme kanalları üzerinden ürün veya hizmetin temel nitelikleri hakkında yeterli ölçüde bilgilenme imkanına sahip olup, bu yollar üzerinden yeterli bilgiyi edindiği kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı söz konusu ürün ve hizmetlerin Yönetmelik’in 15'inci maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir. 

4. ÜRÜN/HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL FİYATININ BELİRLENMESİ 

Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup, Uygulama içi veya İnternet Sitesi üzerinden yapılacak Premium Üyelik ve Bilinçli Farkındalık Koçluğu ile diğer satın alımlarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı satın alınan ürün ve/veya hizmete ve satın alma zamanına göre farklı olarak belirlenecek olup satın alma işlemi esnasında Kullanıcı’nın onayı alınırken açık olarak belirtilecektir. Kullanıcı, Şirket’in fiyatları, kampanyaları ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama ve İnternet Sitesi’ni düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanında Şirket, özellikle kredi kartıyla yapılacak işlemlerde söz konusu olabilecek, bankalar gibi işleme aracılık edebilecek kuruluşların Kullanıcı’dan talep edebileceği ek maliyet, masraf, komisyon ve herhangi bir ad altındaki ücretlerden sorumlu olmayacaktır.

Şirketin bazı ürün veya hizmetleri şimdi veya gelecekte ayrı bir ödemeye konu olabilir ve Kullanıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin dışında tutulabilir. 

5. ÜRÜN/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ 

İşbu ön bilgilendirme formuna konu mal veya hizmet Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15'inci maddesi (ğ) fıkrasında belirlenen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar” dan olup, söz konusu hizmet veya gayrimaddi mallar veya ürünler Kullanıcı’nın mesafeli satış sözleşmesine onay verdiği anda Kullanıcı’ya teslim edilecektir.

6. CAYMA HAKKI 

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesinde Cayma Hakkı, 15. Maddesinde ise Cayma Hakkının İstisnaları düzenlenmiştir. Buna göre

“Cayma hakkı 

MADDE 9 - (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

 a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, 

 b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, 

 c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. 

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. 

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.” 

Cayma hakkının istisnaları 

MADDE 15 - (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 

 a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

 f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

 ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

 h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.” 

Kullanıcı, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan hüküm uyarınca işbu ön bilgilendirme formuna konu ürün/hizmet için cayma hakkını kullanamaz. Dolayısıyla Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.

7.DİĞER HÜKÜMLER

İşbu ön bilgilendirme formu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin 4’üncü ve 5’inci fıkrasına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Kullanıcı satışa onay verdiği anda İnternet Sitesi’nde mevcut ve yine burada bağlantısı verilen “Meditopia Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Meditopia Gizlilik Politikası"na da onay vermiş sayılır. 

Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Kullanıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir. 

Uygulama ve İnternet Sitesi kapsamındaki tüm içerikler Kullanıcı’nın herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerikler kişiye özgü değildir. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi veya psikolojik rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Mesafeli sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde Kullanıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Kullanıcı herhangi bir konu ile ilgili soru, görüş, talep ve önerilerini Şirket’in merhaba@meditopia.com elektronik posta adresine iletebilir. 

Madde 8. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu Hizmeti

Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümüne (“Premium Üyelik”) ilave bir Ücretli Servis olarak sunulabilecek olan Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinden faydalanabilmesi için Kullanıcı’nın Premium Üyelik’e sahip olması gerekmemektedir. Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri satın alan Kullanıcı, bu hizmetler süresince Premium Üyelik’in sağladığı bir takım içerik ve özelliklere erişebilecektir. Buna karşın Bilinçli Farkındalık Koçluğu satın almış olmak Kullanıcı’ya öncesinde gerçekleştirdiği Premium Üyelik satın alımlarına ilişkin ücret iadesi hakkı sağlamamaktadır. Bilinçli Farkındalık Koçluğu Sürekli Faturalandırma yöntemiyle ücretlendirilmektedir.

Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Bilinçli Farkındalık Koçlarının herhangi bir tanı koyması mümkün değildir.

Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte hazırlanmamıştır. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde derhal Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

Kullanıcı, Meditopia Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetini almakla,

 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçunun sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikolog, uzman veya hekim olarak hareket etmediğini, bu nitelikleri haiz olmadığını,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetlerinin hiçbir şekilde rehberlik, danışmanlık, mentorluk, psikoterapi, psikanaliz olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Herhangi bir uzmandan psikolojik veya psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda, ilgili uzmanı Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti aldığı konusunda bilgilendirmesi gerekeceğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu mesleğinin herhangi bir ruhsat veya lisans gerektirmeksizin icra edilebildiğini,
 • Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Bilinçli Farkındalık Koçunun herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in İlgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Bilinçli Farkındalık Koçları dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 9. Meditopia Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Meditopia belirli dönemlerde ve sınırlı olarak psikolojik danışmanlık hizmeti (“Psikolojik Danışmanlık”) sunabilir. Meditopia’nın Psikolojik Danışmanlık hizmeti sunması durumunda bu hizmete öncelikli olarak işbu maddedeki özel şart ve koşullar uygulanacaktır.

Psikolojik Danışmanlık hizmeti; Uygulama’nın ve İnternet Sitesi’nin ücretli sürümü (“Premium Üyelik”) ve Bilinçli Farkındalık Koçluğu gibi diğer Ücretli Servisler’e ek olarak değil, bunlardan ayrı olarak satılır. Bu kapsamda Kullanıcı’nın Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için hâlihazırda Premium Üyelik’e sahip olması veya Bilinçli Farkındalık Koçluğu hizmeti satın almış olması gerekmediği gibi, Psikolojik Danışmanlık hizmetleri satın alan Kullanıcı’nın bu satın alım neticesinde Premium Üyelik’in sağladığı içerik ve özelliklere veya Biliçli Farkındalık Koçluğu gibi ayrı hizmetlere erişim hakkı da olmayacaktır.

Psikolojik Danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetler kapsamında sağlanan tüm bilgiler salt bilgilendirici nitelikte olup, herhangi bir şekilde tıbbi veya psikolojik tedavi, terapi veya herhangi bir sağlık hizmeti yerine geçmemektedir. Bu kapsamda Psikolojik Danışmanlık hizmetlerini sunan danışmanların (“Danışman”) herhangi bir teşhis veya tanı koyması mümkün değildir.

Kullanıcı, yakın zamanda herhangi bir psikiyatrik tanı aldıysa (depersonalizasyon, derealizasyon gibi dissosiyatif bozukluklar ve şizofreni, bipolar bozukluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir psikiyatrik tanı) veya kendisine veya başkalarına zarar verme niyeti ve girişimi var ise (intihar, taciz vb.) veya günlük, iş/okul, öz bakım ve sosyal yaşamınızı etkileyebilecek boyutta bir psikolojik sorun veya stres hissediyorsa terapi veya psikiyatrik yardım alması gerektiğini kabul etmekte ve bilmektedir. Psikolojik Danışmanlık hizmeti yukarıdaki konular hakkında Kullanıcı’ya herhangi bir çözüm, destek veya yardım sunabilecek nitelikte değildir. Bahsi geçen durumlarda Kullanıcı’nın uzman bir doktordan veya sağlık danışmanından yardım istemesi gerekmektedir. Kullanıcı her zaman uzman doktorunun veya sağlık danışmanının tavsiyelerine uymalıdır. Meditopia yukarıdaki durumlardan birinin varlığı konusunda şüphe duyduğu takdirde Kullanıcı’ya verdiği hizmeti derhal askıya alabilir veya tamamen sona erdirebilir.

Kullanıcı, Psikolojik Danışmanlık hizmetini almakla,

 • Psikolojik Danışmanlık hizmetinin psikoterapi veya psikanaliz olmadığını, şayet Danışmanlar klinik psikolog unvanına sahipse bu durumun Danışmanlar’ın Kullanıcı’ya psikoterapi veya psikanaliz hizmeti sunduğu anlamına gelmeyeceğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin sağlık hizmeti olmadığını, herhangi bir tıbbi veya psikolojik rahatsızlığın veya durumun teşhisi, tanısı veya tedavisi amacıyla sunulmadığını,
 • Danışmanlar’ın sağlık danışmanı, sağlık hizmetlisi, sağlık görevlisi, psikiyatrist, psikoterapist veya herhangi bir alanda uzman olan bir hekim olarak hareket etmediğini,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinin rehberlik olmadığını veya madde bağımlılığı ya da diğer bir mental sorun veya durumun tedavisi yerine geçmeyeceğini,
 • Kullanıcı’nın herhangi bir uzmandan psikiyatrik yardım alıyor olması durumunda veya bunu gerektirir bir durum olması halinde Psikolojik Danışmanlık hizmetinden faydalanamayacağını,
 • Psikolojik Danışmanlık hizmetleri neticesinde vereceği tüm kararlardan, tercihlerden, eylemlerinden ve bunların sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu konuda Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını,
 • Meditopia’nın veya Danışman’ın herhangi bir sonucu taahhüt edemeyeceğini,
 • Şirket’in ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olan bir suça veya işlenmiş ancak neticeleri sınırlanabilecek olan bir suça (teşebbüs dahil) ilişkin bilgi veya emare edinmesi halinde (sağlık görevlisi olmasak da) bunu ilgili kamu makamlarına bildirme yükümlülüğü olduğunu, bu durumda gizliliğin veya kişilik haklarının ihlali gibi herhangi bir sebebe dayanarak Şirket’ten herhangi bir talep hakkı olmayacağını,
 • Meditopia Gizlilik Politikası’nı okumuş olduğunu,
 • Şirket’e sağlık verileri gibi özel nitelikte kişisel verileri iletmemesi gerektiğini ve

işburada Yedi70 Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketini, grup şirketlerini, bunların müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Danışmanlar’ı dahil her türlü hizmet sağlayanlarını her türlü talep, zarar ve ziyandan gayrikabili rücu ibra ettiğini bilmekte, kabul ve taahhüt etmektedir.